Nieuws

Een overzicht van alle nieuwsberichten

          In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij (selectie door FIN). De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2021 in werking treden, tenzij anders vermeld. ONDERNEMINGEN CorvonareserveOm op een vroeger moment een verwacht verlies over 2020 te verrekenen, is onder
Stichting Veilig Onderwijs heeft een campagne gelanceerd om pesten op scholen tegen te gaan. Dit doet zij onder andere middels het plaatsen van posters op scholen, waaruit blijkt dat de school een Pestvrij-gebied is. FIN Advocaten & Fiscalisten is een groot voorstander van dit soort campagnes, aangezien het pesten op scholen nog altijd aan de
  In eerdere blogs zie hier bespraken wij de wet excessief lenen. Deze wet wordt uitgesteld naar 2023. Reden voor uitstel van de wet excessief lenen betreft de crisistijd waarin we momenteel verkeren. Dit uitstel geeft ab-houders (dga’s) één jaar langer de tijd om de schuld aan de eigen vennootschap af te lossen. Indien per
Tagged under: , , , ,
In een eerdere blog kondigden wij de fiscale coronareserve aan. Hierbij informeren wij u over de 5 voorwaarden voor het vormen van de fiscale coronareserve. De 5 voorwaarden voor het vormen van een fiscale coronareserve Om de fiscale reserve in 2019 te kunnen vormen gelden de volgende voorwaarden: Er wordt een verlies in boekjaar 2020
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 1 januari 2020 inwerking getreden. Met deze nieuwe wet is er voor zowel werkgevers als werknemers veel veranderd. Door de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 is het contrast tussen flexwerk en vast werk alleen maar gegroeid. De WAB heeft als doel dit weer in balans
Vrijdag 24 april 2020 zijn een aantal nieuwe maatregelen voor de dga en het MKB genomen naar aanleiding van de coronacrisis. Een tweetal maatregelen die de dga en het MKB aangaan, bespreken wij in korte blogs. In deze tweede blog gaan wij in op de uitstel van het wetsvoorstel excessief lenen. Regeling wetsvoorstel excessief lenenAl
Vrijdag 24 april 2020 zijn een aantal nieuwe maatregelen voor de dga en het MKB genomen naar aanleiding van de coronacrisis. Een tweetal maatregelen die de dga en het MKB aangaan, bespreken wij in korte blogs. In deze eerste blog gaan wij in op het vormen van een fiscale coronareserve. Vormen van een fiscale coronareserve
Inmiddels is er bekend geworden hoe de noodmaatregelen voor ondernemers vanuit de overheid er uit komen te zien. Deze regeling is vastgelegd op 31 maart 2020: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. De regeling is hier te downloaden en nemen wij hieronder integraal voor u op. Indien u hier vragen over heeft, dan vernemen
Er komen aanvullende eisen aan de turboliquidatie ter bescherming van crediteuren. De huidige supersnelle (“turbo”) wijze van ontbinding van een rechtspersoon kan plaatsvinden als er geen baten zijn. De ontbinding vindt plaats door uitschrijving via één formulier van het handelsregister. Dit is voor de praktijk zeer prettig. Voor crediteuren kan dit echter tot een benadeling
TOP