Nieuws

Een overzicht van alle nieuwsberichten

Ketenregeling onder de WAB

Wij schreven al vaker over de WAB, hier bijvoorbeeld, maar wensen u als ondernemer nog eens extra te benadrukken dat de ketenregeling vanaf 1 januari 2020 gaat veranderen! Hieronder zullen wij daar nader op ingaan. Ketenregeling De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, onder bepaalde voorwaarden een arbeidsovereenkomst voor
Ons jonge moderne kantoor bestaande uit vier specialisten op het gebied van fiscaal recht, arbeidsrecht, familierecht en ondernemingsrecht groeit. Wij zijn daarom voor de fiscale praktijk op zoek naar een leuke collega die voldoet aan het volgende profiel: • Beschikbaarheid ca. 18 uur verdeeld over ten minste 3 dagen (uitbreiding van het aantal uren behoort
Tagged under: ,
Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet brengt veel arbeidsrechtelijke wijzigingen mee, die voor zowel de werkgever als werknemer grote gevolgen kan hebben. In dit artikel zullen wij de belangrijkste wijzigingen toelichten. Voordat wij dat doen, gaan wij kort in op het doel van deze nieuwe

Advocaat Arbeidsrecht

Onze advocaten verlenen op grote schaal bijstand op het gebied van het arbeidsrecht. Wij helpen met name ondernemers bij het ontslaan van werknemers, het opstellen van overeenkomsten voor werknemers en het opbouwen van een dossier tegen werknemers. Kortom, wenst u een werknemer te ontslaan? Wenst u uw overeenkomsten te vernieuwen of wenst u een dossier
FIN Advocaten & Fiscalisten is gevestigd op het bedrijventerrein Hoofddorp-Noord. Op dit bedrijventerrein wensten een vijftal ondernemers de kwaliteit te verbeteren, waarna zij besloten de handen ineen te slaan: zij richtten Vereniging Parkmanagement bedrijvenpark Hoofddorp-Noord op. Namens FIN Advocaten & Fiscalisten maakt Rick van Viersen deel uit van het bestuur van deze vereniging. Het uiteindelijke
Ons kantoor is gevestigd in Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer). Wij staan in deze regio een grote hoeveelheid aan ondernemers bij. Dit betreffen zowel nationale als internationale ondernemingen. Ook de grootte van de ondernemingen die wij bijstaan verschilt; dit kan de bakker op de hoek van de straat zijn tot multinationals en beursgenoteerde ondernemingen. Van belang om
Vandaag is het wetsvoorstel gepubliceerd met de uitwerking van de “rekening-courantmaatregel”. Deze wetgeving werd eind vorig jaar tussen het wetgevingsproces door aangekondigd. Door deze wetsaanpassing kan de aanmerkelijkbelanghouder niet langer bovenmatig lenen van de vennootschap zonder dat daar belastingheffing tegenover staat. Volgens het wetsvoorstel mogen de totale schulden van de aanmerkelijkbelanghouder het bedrag van €
Vaststellingsovereenkomst: bedenktijd bij de werknemer Het is mogelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden (door middel van een vaststellingsovereenkomst). Werknemer en werkgever kunnen in deze overeenkomst bepalen onder welke voorwaarden en per welke datum zij de samenwerking willen beëindigen. De afspraken die in zo een overeenkomst wordt gemaakt zijn in beginsel bindend. Vanaf

Kiest u voor uzelf in 2019?

Hoe bent u het nieuwe jaar begonnen? Met frisse moed samen met uw partner en/of gezin of heeft u na veel wikken en wegen toch de knoop doorgehakt om voor uzelf te kiezen en alleen verder te gaan…? Als u de beslissing heeft genomen om uw huwelijk of relatie te beëindigen, dan is dat alleen
TOP