mr. Sabrina Verhagen

Advocaat familierecht voor de regio Haarlemmermeer | Ik help u bij een scheiding en andere familierechtelijke problemen. Samen werken we aan de beste oplossing zodat een goede basis wordt gelegd voor uw nieuwe toekomst.

Wat ik doe?

Ik maak uw vragen concreet en inzichtelijk zoals o.a.:

• Hoeveel gaat deze scheiding mij kosten richting mijn ex?
• Hoe hoog worden mijn alimentatielasten dan wel heb ik recht op alimentatie?
• Welk zorgregeling komt er met mijn kinderen?

Ik leg uit welke opties u hebt en bied een helder plan van een aanpak zodat u weet waar u aan toe bent. U kunt uw zorgen in alle rust aan mij overhandigen zodat uw probleem wordt opgelost tegen een acceptabele prijs.

Waarom zaken met mij doen?

Ik luister goed naar uw zorgen, die meestal zowel emotioneel als financieel van aard zijn. U weet bij mij waar u aan toe bent – zowel inhoudelijk alsmede omtrent de kosten van rechtsbijstand. Klanten noemen mij vriendelijk, integer, loyaal, open-minded en straight-to-the-point. Daarnaast ben ik vindingrijk en kritisch waardoor ik voor u de beste oplossing vind. Uw zorgen kunt u met een gerust hart aan mij overdragen.

Betrokken zaken

• Succesvol geprocedeerd in zaken waarbij één van partijen niet wil meewerken aan de overname dan wel verkoop van de gezamenlijke woning waarbij ik dit alsnog heb weten te bewerkstelligen;
• Realisatie van een zorgregeling op korte termijn;
• Vaststelling van een kinderbijdrage dan wel het succesvol wijzigen van een reeds vastgestelde kinderbijdrage.

Sabrina Verhagen is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Een derdengeldenrekening gebruikt Sabrina Verhagen niet, zodat zij geen derdengelden kan ontvangen. De kantoorklachtenregeling van Sabrina Verhagen treft u hieronder aan.

mr. S. Verhagen is lid van de Vereniging van Familie-en Jeugdrecht.

mr. Sabrina Verhagen

Debbemeerstraat 14
2131 HE Hoofddorp
T: 06 - 15 22 90 10
E: verhagen@finaf.nl

TOP