Nieuws

Een overzicht van alle nieuwsberichten

Momenteel is het voor starters erg lastig om een koopwoning te verwerven. De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel ingediend om starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting. Maar het lijkt de jonge doorstromer voor wie pakt dit voorstel het best uitpakt? Naar verwachting gaat de vrijstelling voor overdrachtsbelasting in op  1 januari 2021. Voorwaarden voor deze vrijstelling

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet wordt een werknemer onmiddellijk ontslagen door zijn werkgever, waarbij de gebruikelijke ontslagroute niet in acht hoeft te worden genomen. Veel rechten van een werknemer komen in dat geval te vervallen, zoals het recht op loondoorbetaling, transitievergoeding, opzegtermijn, en WW-uitkering. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn voor
          In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij (selectie door FIN). De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2021 in werking treden, tenzij anders vermeld. ONDERNEMINGEN CorvonareserveOm op een vroeger moment een verwacht verlies over 2020 te verrekenen, is onder
Wij zijn op zoek naar een: Advocaat medewerker (of gevorderd stagiair) die ons team van advocaten en fiscalisten komt versterken. Bij voorkeur komen wij in contact met advocaten die op termijn bij ons willen komen ondernemen.  Wie zoeken we?Wij zoeken een advocaat die zelfstandig kan functioneren, de kwaliteit van zijn werk voorop heeft staan en

Vacature Advocaat

  In eerdere blogs zie hier bespraken wij de wet excessief lenen. Deze wet wordt uitgesteld naar 2023. Reden voor uitstel van de wet excessief lenen betreft de crisistijd waarin we momenteel verkeren. Dit uitstel geeft ab-houders (dga’s) één jaar langer de tijd om de schuld aan de eigen vennootschap af te lossen. Indien per
Tagged under: , , , ,
Wij zijn op zoek naar een: Advocaat medewerker (of gevorderd stagiair) die ons team van advocaten en fiscalisten komt versterken. Bij voorkeur komen wij in contact met advocaten die op termijn bij ons willen komen ondernemen. Wie zoeken we?Wij zoeken een advocaat die zelfstandig kan functioneren, de kwaliteit van zijn werk voorop heeft staan en
In een eerdere blog kondigden wij de fiscale coronareserve aan. Hierbij informeren wij u over de 5 voorwaarden voor het vormen van de fiscale coronareserve. De 5 voorwaarden voor het vormen van een fiscale coronareserve Om de fiscale reserve in 2019 te kunnen vormen gelden de volgende voorwaarden: Er wordt een verlies in boekjaar 2020
TOP