mr. Simone van der Aart

Gedurende mijn bachelor Rechtsgeleerdheid, die ik volgde aan de Universiteit Leiden, heb ik student-stages gelopen bij diverse advocatenkantoren. Mijn interesse in de advocatuur was daarmee direct aangewakkerd. Gedurende mijn master straf- en strafprocesrecht ben ik daarom werkzaam geweest bij een advocatenkantoor, en direct na afronding van mijn studie ben ik in de advocatuur blijven werken.

In het strafrecht ben ik altijd geïnteresseerd geweest; ik volgde een master in die richting en heb ook mijn scriptie geschreven over het (verkeers)strafrecht. Mijn scriptie had betrekking op de vraag of het wenselijk zou zijn artikel 5 Wegenverkeerswet om te vormen van een gevaarzettingsdelict naar een gevolgsdelict. Met het schrijven van deze scriptie heb ik veel kennis opgedaan over het verkeers(straf)recht.

Toch is mijn interesse in andere rechtsgebieden ook toegenomen sinds ik in de advocatuur werkzaam ben. Ik leg mij op dit moment onder meer toe op het huurrecht, privacyrecht, jeugdrecht en contractenrecht. Elk rechtsgebied heeft zijn eigen kenmerken en bijzonderheden, en juist deze combinatie van verschillende rechtsgebieden spreekt mij aan; daarom oriënteer ik mij breed en wil ik me nog niet specialiseren in slechts één vakgebied.

Voor cliënten zal ik mij altijd maximaal inzetten om zo tot het best haalbare resultaat te komen. Ik denk mee met cliënten en probeer altijd bereikbaar te zijn voor hen, omdat goede communicatie bij mij bovenaan staat. Cliënten kunnen mij bereiken per mail, WhatsApp, sms en ook telefonisch.

Simone van der Aart is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten

mr. Simone van der Aart

Debbemeerstraat 14
2131 HE Hoofddorp
T: 023 30 30 7 30
E: vanderaart@finaf.nl

TOP