Woonfraude? Laat u niet uw woning uitzetten!

Heeft u ook onverwachts een medewerker van uw woningcorporatie op bezoek gehad, die het aantal tandenborstels, kasten en bedden heeft geteld? En is u vervolgens verzocht om de huurovereenkomst te beëindigen? U bent niet de enige. Laat u niet zomaar uit uw woningzetten en schakel een advocaat huurrecht in!

Woonfraude

Net als veel andere woningcorporaties zijn Ymere/Rochdale/Eigen Haard al enige tijd bezig om schoon schip te maken; zij proberen frauderende huurders op te sporen en de huurovereenkomst met hen te beëindigen. Dit gebeurt echter veelal op onjuiste wijze. Meer dan eens worden huurders ten onrechte aangesproken op, zoals het heet, woonfraude.

Volgens Ymere wordt ongeveer één derde van alle woningen die zij verhuurt, illegaal onderverhuurd aan een derde. Die schatting lijkt ons wat overdreven, maar feit is dat een groot aantal mensen willen profiteren van de relatief lage huur die zij betalen bij Ymere en de hoge huren die in de geliberaliseerde markt worden gevraagd. Ook komt het met regelmaat voor dat huurders van Ymere hun woning verhuren aan toeristen, al dan niet via de website Airbnb.

Gezien de schaarste op de sociale huurmarkt voeren de woningcorporaties momenteel veel vaker onderzoeken uit. De woonfraude is in hun optiek immers onrechtvaardig voor de mensen die al lange tijd staan ingeschreven bij een woningcorporatie en maar geen woning toegewezen krijgen, aldus Pré Wonen (ECLI:NL:GHAMS:2016:3230).

Huurovereenkomst / Hoofdverblijf
Logischerwijs is het niet toegestaan om een woning van een woningcorporatie onder te verhuren. In de huurovereenkomst die huurders sluiten, staat dit ook expliciet bepaald. Het gaat erom dat de huurder van de woning daadwerkelijk zijn hoofdverblijf in de woning heeft. Zo staat er in de algemene huurbepalingen van Ymere opgenomen:

“De woning moet worden gebruikt als woonruimte voor huurder en degene(n) met wie hij een huishouden heeft. De huurder is verplicht de woning zelf te bewonen en tot zijn hoofdverblijf te maken en te houden. De huurder moet zichzelf in de gemeentelijke basisadministratie laten inschrijven op de woning. Gebruik als tweede woning en een hoofdverblijf elders is niet toegestaan. De woning moet naar behoren door de huurder worden gestoffeerd en gemeubileerd.”

Hier gaan veel huurders de fout in. Vaak gebruiken zij hun huurwoning namelijk als tweede woning en verblijven zij grote delen van de tijd elders, al dan niet in het buitenland. Dit is nadrukkelijk niet toegestaan.

Let erop dat u de algemene huurbepalingen wel ter hand gesteld moet hebben gekregen van uw woningcorporatie. Als dat namelijk niet is gebeurd, dan kunt u deze bepalingen vernietigen en kan de woningcorporatie daar geen beroep op doen.

Schakel advocaat in (pro deo)
De ervaring leert dat woningcorporaties hun onderzoek naar woonfraude niet altijd even goed uitvoeren. Vaak is het onderzoek onvolledig, gebaseerd op aannames en gestoeld op verklaringen van buren waarmee de huurder op slechte voet staat. Dit brengt mee dat u er verstandig aan doet om een advocaat in te schakelen op het moment dat uw woningcorporatie de huurovereenkomst wenst te beëindigen.

Ons kantoor is gespecialiseerd in het huurrecht en biedt huurders graag een helpende hand. Tezamen met onze cliënten zorgen wij voor een deugdelijk en stevig verweer richting de woningcorporatie. Wij weerleggen met diverse bewijsstukken het vermoeden van de woningcorporatie en zorgen ervoor dat u uw huurwoning kunt behouden. Neem daarom direct contact met een gespecialiseerde advocaat huurrecht op. U kunt ons eenvoudig vinden via onze contactpagina.

Uw woning is u waarschijnlijk bijzonder lief. Laat u daar dan ook niet zomaar uitzetten!

Om als verhuurder woonfraude te voorkomen, zijn er tips & tricks, welke u onder meer kunt vinden op de website Rentslam.

Wordt u verdacht van woonfraude? Neem dan direct contact met ons op en schakel onze advocaat huurrecht Hoofddorp in. Al binnen 24 uur kunt u bij ons terecht voor een afspraak. Wij verrichten onze werkzaamheden – afhankelijk van uw inkomen – op pro deo basis. info@finaf.nl / 023 30 30 7 30